Lähde mukaan LUT / LAB-ystävätoimintaan

LUT ja LAB kehittävät aikuisten ja opiskelijoiden välistä ystävätoimintaa Lahteen. Ystävätoiminnan tavoitteena on antaa ulkomaalaisille opiskelijoille mahdollisuus tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja arkielämään. Vastavuoroisesti kotoinen arkemme kansainvälistyy, kun ulkomaalaiset opiskelijat tutustuttavat meitä omaan maahansa ja kulttuuriinsa.

Ystäväperheiksi toivotaan kaikenikäisiä ja -kokoisia perheitä aina yksinasuvista suurperheisiin. Ystäväopiskelijaksi voi saada LUT-yliopiston tai LAB-ammattikorkeakoulun kansainvälisen vaihto- tai tutkinto-opiskelijan. Ystäväperheeltä ei odoteta mitään erityistä ohjelmaa tai rahallisia uhrauksia, kahvittelu tai muu ajanvietto yhdessä sovittuina ajankohtina riittää. Tapaamisia voi järjestää kerran viikossa, kerran kuukaudessa tai harvemmin, samalla tavalla kuin arkisessa elämässäkin ystävien kanssa sovitaan. Mitä vaadittuun kielitaitoon tulee, peruskoulun englanninkielen taidolla ja hyvällä tahdolla pääsee jo pitkälle.

Lahdessa ystävätoiminta käynnistyy syksyllä 2023, ja tällä hetkellä etsimme paikallisia perheitä ja aikuisia tutustumaan toimintaan kevään aikana. Itse rotarina koen, että rotareilla on erinomaista kokemusta nuorisovaihdosta ja kansainvälisestä toiminnasta. Olisiko Lahden seudun Rotareilla kiinnostusta kehittää yhteistyötä korkeakoulun kanssa ja jakaa tietoa ystävätoiminnasta omille klubeilleen?

Mitä ystävänä voitte tehdä:

-kahvittelukin riittää
-perustuu vapaaehtoisuuteen
-kv. opiskelija saa suomalaisen ystävän
-valitaan kv. opiskelija ja tehdään yhdessä jotain

Pia Kuosmanen Lahden Rotaryklubista on yhteyshenkilönä.